Investicioni konsalting

Investicioni menadžer razvija holistički finansijski plan za investitore/klijente, uzimajući u obzir parametre prihoda, troškova, i budućih finansijskih potreba.

Investicioni konsalting postao je nezaobilazna spona između organizacionih i inženjerskih aspekata, kao perspektiva koja sažima sve zadate ekonomske i strateške determinante. ENT MILLER Vam izlazi u susret sa ovom uslugom i ispunjava zadatke ciljanom metodom koja kombinuje menadžment i inženjering sa jedne strane, a sa druge komercijalne aspekte i biznis ekspertizu.

Naš tim za svoje klijente sprovodi investicioni konsalting, u skladu sa investicionim ciljevima i parametrima definisanim od strane klijenta. U okviru našeg tima, investicioni menadžer odgovoran je za sve aktivnosti u vezi sa upravljanjem projekta klijenata – merenjem učinaka i uz obavezno, regularno izveštavanje klijenta o toku/procesu projekta i napretku.