Cannes

Cannes

Stambeni objekat u brdovitom predelu severno od Kana predstavlja jedan od naših prvih međunarodnih projekata. Porodična kuća zahtevala je adaptaciju dotrajalih elemenata kao i proširenje uz dodatak savremenih materijala, što je na kraju dalo novo ruho ovoj kući na francuskoj rivijeri.

Projekat
Cannes – Rekonstrukcija stambenog objekta

Lokacija
Paris, France

Sektor poslovanja
Stanovanje

Veličina
200 m2

Period adaptacije
60 dana