Courbevoie Paris

Courbevoie Paris

Courbevoie, smešten u prelepom delu severne Francuske, bio je lokacija jos jednog našeg poslovnog poduhvata u ovoj evropskoj državi.

Vršena je adaptacija i rekonstrukcija postojećeg objekta, koji je iz doma za stara lica pretvoren u rezidencijalni objekat. Završni građevinski radovi na enterijeru i radovi uređenja SAS obavljeni su u skladu sa najvišim bezbednosnim propisima. Rezultati nakon 3 meseca rada na ovom objektu su zaista impresivni i pokazuju sav potencijal projektovanja i izvođenja naše firme.

Projekat
Courbevoie Paris - Zavrsni radovi na objektu

Lokacija
Paris, France

Sektor poslovanja
Stanovanje

Veličina
3.500 m2

Period adaptacije
180 dana