Diopta

Diopta

Optičarska radnja Diopta je naš dugogodišnji i cenjeni saradnik. Do sada smo svojim brzim i kvalitetnim radom pokazali koliko vredimo. Naša uspešna saradnja se najbolje dokazuje činjenicom da smo do sada izradili preko 20 enterijera poslovnica Diopte sirom Srbije.

Projekat
Diopta – Adaptacija poslovne mreze

Lokacija
Beograd i Srbija regionalno

Sektor poslovanja
Prodaja optike

Veličina
2.000 m2

Period adaptacije
2010 - 2020