Gross optic

Gross optic

Sa površinom od skoro 7000 kvm, Grossoptic hala na Umci predstavlja jedan od najvećih tehničkih poduhvata za naše timove. Obzirom da se glavna zgrada prostire na 3 sprata, uz dodatne objekte u vidu proizvodnih hala, ovo je bio dugotrajan, ali veoma vredan proces. Poslovi su kontinuirano obavljani u fazama, tako da rad ostalih proizvodnih pogona nije ometan.

Projekat
Gross optic – adaptacija poslovnih i proizvodnih prostorija

Lokacija
Beograd

Sektor poslovanja
Proizvodnja optike

Veličina
6.000 m2

Period adaptacije
2013 - 2020