Vojvođanska banka

Vojvođanska banka

Sarađivali smo sa Vojvođanskom bankom, da bismo adaptirali i opremili poslovne prostorije u upravnoj zgradi u samom centru Novog Sada.

Projekt je uključivao skoro 2000 kvm komercijalnog kancelarijskog prostora. Takođe smo instalirali novi AV, nadogradili sistem MEP i dodali novu kuhinju komercijalnog razreda, zajedno sa trgovinskim podom podržanim od UPS-a.

Deo prostora sastoji se od sala za sastanke sa klijentima sa vrhunskim video konferencijama, zajedno sa otvorenim prostorima za administraciju. Cilj je bio da formiramo veći prostor za sastanke zahvaljujući novim preklopnim zidovima.

Recepcijski plafon je mešavina ploča Barrisol, tkanina i drvene ploče. Koordinirali smo ih radi ispunjavanja arhitektonskog koncepta, zadržavajući jasan pristup uslugama. Osnovni deo prostora sadrži glavnu trgovinsku zonu, usluge podrške i usluge blagostanja, kao i glavnu sobu za sastanke podržanu od UPS-a. Trgovinsko područje je u potpunosti podrzano UPS-om da bi se eliminisao rizik od prekida poslovanja.

Projekat
Vojvođanska banka – Upravna Zgrada Adaptacija poslovnih prostorija

Lokacija
Novi Sad

Sektor poslovanja
Bankarstvo i Finansije

Veličina
1980 m2

Period adaptacije
2019/2020

Dužina trajanja adaptacije
60 dana