Boutique 2

Boutique 2

Restoran Boutique 2 se nalazi u Knez Mihailovoj ulici. S obzirom da se nalazi u ulici koja je zaštićena zakonom i predstavlja lokalitet od izrazitog kulturnog značaja, ceo restoran je koncipiran u cilju spajanja modernog i tradicionalnog. Rekonstruisana je stara fasada kako front ne bi odstupao od okruženja u kome se nalazi. Enterijer restorana je osmišljen tako da na dinamičan i vedar način uklopi nove elemente sa onim što je dugogodišnje nasleđe ovog prostora.

Projekat
Boutique 2 – Adaptacija restorana

Lokacija
Beograd

Sektor poslovanja
Ugostiteljstvo

Veličina
600 m2

Period adaptacije
90 dana