Optika AD

Optika AD

Maloprodajne objekte optičarskih radnji Optika AD širom Srbije počeli smo sa adaptiranjem 2014. godine. Opremili smo preko 10 poslovnica, vodeći računa o tipu i nameni prostora.

Projekat
Optika AD

Lokacija
Beograd i Srbija regionalno

Sektor poslovanja
Prodaja optike

Veličina
600 m2

Period adaptacije
2015 - 2020